Menu

Obchodní podmínky

TYTO OBCHODNÍ PODMÍNKY PLATÍ PRO NÁKUP V INTERNETOVÉM OBCHODĚ PRODEJCAJE.CZ. PODMÍNKY BLÍŽE UPŘESŇUJÍ PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO A KUPUJÍCÍHO.

Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí obchodní vztahy uzavírané mezi společností Prodejcaje.cz s.r.o., se sídlem Karlovo náměstí 288|17, 120 00 Praha 2, IČO: 07791658, DIČ: CZ07791658 (dále jen prodávající) a subjekty, které s prodávajícím uzavírají kupní smlouvu na převod práva ke zboží prodávajícího (dále jen kupující), a to na základě objednávky, která se řídí níže popsaným nákupním řádem, jakož i platnými právními předpisy a obchodními zvyklostmi. Nabízené zboží je dováženo přímo ze zemí původu, nebo je nakupováno u oficiálních distributorů pro ČR, je standardní kvality a je na ně poskytována plná záruka dle platných právních předpisů a dle záručních podmínek dovozce či výrobce a to 24 měsíců.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

E-shop: Prodejcaje.cz
Provozovatel a kontaktní adresa: Prodejcaje.cz s.r.o., Karlovo náměstí 288|17, 120 00 Praha 2
IČO: 07791658
DIČ: CZ07791658
Spisová značka C 307644 vedená u Městského soudu v Praze
Kontaktní telefon: +420603540182
E-mail: info@prodejcaje.cz

Prodávající reaguje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany
kupujícího neprodleně, nejpozději ve lhůtě do dvou pracovních dnů.

OBJEDNÁNÍ

Odesláním objednávky vybraného zboží, zákazník potvrzuje závažnost své objednávky a vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami prodávajícího, dochází k uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Pokud zákazník při zadávání objednávky správně vyplní e-mailovou adresu, je mu na ní doručena kopie objednávky, jako potvrzení zapsání objednávky do objednávkového systému internetového obchodu a jeho objednávka je akceptována. Při registraci je zákazníkovi zasláno přihlašovací jméno a heslo pro další nákupy v internetovém obchodě a pro další kontrolu objednávky a stavu jejího vyřizování. Pokud nedojde kopie objednávky na uvedenou e-mailovou adresu, v nejbližším termínu nás kontaktujte. Pro objednání není podmínkou Vaše registrace.

CENY ZBOŽÍ

Ceny zboží uvedené v internetovém obchodě jsou vždy aktuální a koncové. Vyhrazujeme si právo na změnu cen. Po přijetí objednávky je faktura s pořadovým číslem zaslána s přijetím objednávky na uvedený e-mail v objednávce v případě, že platba je u prvního nákupu převodem. Statut objednávky Čeká se na platbu. V případě stálého zákazníka, při platbě převodem je faktura s pořadovým číslem záslána na uvedený e-mail, v momentě kdy byl statut objednávky změněn na Vyřízeno. U objednávek Na dobírku je faktura odeslána na uvedený e-mail, v momentě kdy byl statut objednávky změněn na Vyřízeno. V případě platby on-line přichází info pro platbu na e-mail automaticky, faktura je odeslána v momentě kdy byl statut objednávky změněn na Vyřízeno. Při platbě na účet převodem pro snadnější identifikaci uvádějte do VS vždy pořadové číslo faktury. Faktury jsou zasílány e-mailem. Firma je plátcem DPH.

VYŘÍZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávky vyřizujeme do 3 pracovních dnů i dříve, v pořadí v jakém byly doručeny,
a to pokud budou ze strany kupujícího splněny všechny následující podmínky:
Náležitosti objednávky kupujícího budou úplné.
Veškeré splatné závazky kupujícího vůči prodávajícímu budou uhrazené.

V případě, že se objednávka v systému prodávajícího objeví do 12:00 hodin, odesíláme ji následující pracovní den. V případě přijetí objednávky po 12:00 hodině odesíláme ji nejpozději do 3 pracovních dnů od přijetí.

DODÁNÍ OBJEDNÁVKY

Objednávky v České republice odesíláme zvoleným způsobem dopravy.
Dopravné a balné dle hodnoty Vaší objednávky.
Při objednávce do 999 Kč dopravné a balné dle zvoleného způsobu doručení.
Při objednávce od 1000 Kč dodaní ZDARMA.

Při objednávce od 1000 Kč s platbou ON-LINE nebo bankovním převodem předem přibalujeme 120g čaje NAVÍC JEN TAK.

Objednávku na Slovensko v částce nad 1000 Kč odesíláme z České republiky pouze přes Zásilkovnu CZ a je možné ji vyzvednout na jakémkoliv zvoleném výdejním místě v sítí Zásielkovňa SK. Doručení je pro Vás ZDARMA.

Pro doručení balíčku do štědrého dne musí být objednávka doručena kupujícím prodávajícímu nejpozději do 20.12.2023 do 12:00 hodin s volbou doručení kurýrní služba PPL. Ve dnech 21.12.2023 - 9.1.2024 máme volno. Přijaté objednávky uskutečněné 20.12.2023 po 12:00 hodině do 9.1.2024 budou vyřízeny a odeslány v průběhu druhého týdne roku 2024. (Ve dnech od 10.1.2024 – 12.1.2024).

PLATBA

Za objednané zboží v České republice je možné zaplatit:

Dobírkou - Při zaslání dle zvoleného způsobu dopravy, platíte hotově nebo bankovní kartou při převzetí od kurýrní služby PPL nebo Česká pošta.
ON – LINE platební kartou – Převzetí od kurýrní služby PPL, Zásilkovna nebo Česká pošta.
ON-LINE bankovním převodem - Převzetí od kurýrní služby PPL, Zásilkovna nebo Česká pošta.
Bankovním převodem předem - Osobní odběr na výdejním místě Prodejcaje.cz                                                                                                             - Převzetí od kurýrní služby PPL, Zásilkovna nebo Česká pošta.

PLATBY V HOTOVOSTI NEPŘIJÍMÁME!

Za objednané zboží na Slovensku je možné zaplatit pouze bezpečnou platbou on-line, bezhotovostním převodem částky na účet vedený v ČR pouze s platbou v českých korunách. Faktury na Slovensko jsou vystavovány v českých korunách. V EUR JE NEVYSTAVUJEME. 

V případě objednávky nad 1000 Kč dopravu a balné neúčtujeme.

V případě objednávky Inteligentního čajníku, přibalujeme ZDARMA pouze 20 g čaje.

Pokud se kupující ocitne v prodlení s platbou a následně objedná zboží, prodávající si vyhrazuje právo akceptovat, připravit a odeslat objednávku kupujícího až v okamžiku úplného zaplacení částky, která je po splatnosti.

 

ZÁRUKA A REKLAMACE

Práva z vadného plnění
1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
3. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
výměnu za nové zboží,
přiměřenou slevu z kupní ceny,
odstoupit od smlouvy.
4. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,
pokud má zboží podstatnou vadu,
pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
při větším počtu vad zboží.
5. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
6. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
7. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
8. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
9. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.
10. Volbu způsobu reklamace má kupující.
11. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Na veškeré nabízené zboží je poskytována plná záruka dle platných právních předpisů a dle zárůčních podmínek dovozce, výrobce. A to 24 měsíců. V případě vyřízení Vaší reklamace, nás neprodleně kontaktujte na e-mail:reklamace@prodejcaje.cz nebo písemně na adrese společnosti: Prodejcaje.cz s.r.o., Karlovo náměstí 288|17, 120 00 Praha 2

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 

U zboží nakoupeného přes internetový obchod má kupující - nepodnikatel - fyzická osoba podle občanského zákoníku č.367/2000 ze dne 14.září 2000 právo do 14 dnů od doručení zboží na jeho vrácení bez udání důvodu. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené, nést znaky používání či jinak znehodnocené. Ke zboží musí být přiložena vystavená faktura. Následne bude zákazníkovi vrácena, převedením na účet celá částka.

PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

Doporučujeme všem zákazníkům pečlivě zkontrolovat zda není porušen obal při převzetí. Přestože je zboží baleno s největší pečlivostí, nelze případného poškození přepravcem zamezit. Pokud se stane, že je obal poškozen, přesvědčte se zda není poškozeno zboží, případně zda je kompletní. V případě poškození nebo nekompletnosti zboží nepřebírejte, trvejte na sepsání protokolu o poškození. V případě reklamace bez záznamu od přepravce nelze brát na reklamaci zřetel.

PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO A KUPUJÍCÍHO

Prodávající může měnit v průběhu roku koncovou podobu dárkových balení. V případě, že kupující kupuje od prodávajícího zboží k dalšímu prodeji, je kupující povinen: Informovat své zákazníky o tom, že hmotnostní odchylky váženého zboží (čaj) jsou v souladu s platnou legislativou EU a ČR v aktuálním znění, dodržovat a zachovávat názvy jednotlivých produktů zboží dle označení prodávajícího. Vyžádat si předchozí písemný souhlas prodávajícího k použití fotografiií produktu prodávajícího a jejich názvů při webové prezentaci kupujícího.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů poskytnutých za účelem plnění předmětu smlouvy je prodávající.
Identifikační a kontaktní údaje správce: Společnost: Prodejcaje.cz s.r.o., se sídlem a kontaktní adresou: Karlovo náměstí 288|17, 120 00 Praha 2, IČO: 07791658 , DIČ: CZ07791658 Telefon: 603540182, E-mail: info@prodejcaje.cz

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ, ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ

Kupující bere na vědomí, že pro účely uzavření kupní smlouvy, její následné plnění (zpracování a vyřízení objednávky, zajištění vyskladnění a doručení zboží) a případného řešení práv z vadného plnění (reklamací) správce zpracuje a uchová v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016|679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), jeho osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo.

PRÁVNÍM ZÁKLADEM PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ JE

v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující,
oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a informačních e-mailů, newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení, informačních e-mailů a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s §7 odst. 2 zákona č. 480|2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ l PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným subjektům než následujícím zpracovatelům:
1) smluvnímu dopravci, kterého si kupující zvolí v objednávkovém formuláři, za účelem dodání zboží, seznam dopravců: DPD, PPL, Česká pošta, Zásilkovna CZ, Zásielkovňa SK přičemž údaje budou poskytnuty v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa a telefonní číslo;
2) provozovateli portálu Heureka.cz za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je internetový obchod zapojen. Právním základem pro zpracování je v tomto případě v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) GDPR oprávněný zájem správce, který spočívá ve zjišťování spokojenosti kupujícího s nákupem u správce. Zasílání dotazníků se týká všech kupujících, kteří neodmítli zasílání obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti (č. 480|2004 Sb.), a je prováděno po každém nákupu na internetovém obchodu. Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti ve smyslu Podmínek programu Ověřeno zákazníky dostupných zde: sluzby.heureka.cz/napoveda/podminky-a-dulezite-dokumenty/. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky může kupující kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě námitky nebude dotazník kupujícímu dále zasílán.
3) dalším zpracovatelům osobních údajů, kterými jsou osoby podílející se na realizaci plateb na základě smlouvy, zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu, zajišťující marketingové a účetní služby.

DOBA ULOŽENÍ

Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu nutnou ke splnění smlouvy (zpracování objednávky, vyskladnění a doručení zboží) a dále po dobu zákonné záruky (24 měsíců od převzetí zboží) či po dobu poskytnuté záruky smluvní. Kupující bere rovněž na vědomí, že správce má dle § 35 zákona o dani z přidané hodnoty (č. 235|2004 Sb.), povinnost uschovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2019, musí být faktura uchována do konce roku 2029). Daňový doklad obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení a adresu, e-mail a telefonní číslo.

PRÁVA KUPUJÍCÍHO VE VZTAHU K OSOBNÍM ÚDAJŮM

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadů práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím kontaktujte nás na mailu: podpora@prodejcaje.cz
Kupující dále bere na vědomí, že dle článků 15 až 21 GDPR má právo:
1) na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v článku 15 GDPR;
2) na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování má kupující právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle článku 16 GDPR;      3) na výmaz (právo být zapomenut), které spočívá v tom, že správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se kupujícího týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely plnění smlouvy, pokud není dán jiný právní důvod pro jejich zpracování;

4) na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených článkem 18 GDPR;

5) na přenositelnost údajů dle podmínek článku 20 GDPR;                                   

6) vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 GDPR. 

Správce poskytne kupujícímu na žádost informace o přijatých opatřeních v každém případě nejpozději do 15 dnů od obdržení žádosti. Správce se zavazuje poskytnout kupujícímu v případě, že využije své právo na přístup k osobním údajům, bezplatně kromě první kopie zpracovávaných osobních údajů také bezplatnou druhou kopii, pokud o ni kupující požádá.
V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů má kupující právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem, a podat k němu stížnost.
Prodávající umožní nákup bez registrace.

I u nás je ochrana dat v souladu s novým nařízením o ochraně dat GDPR.

ODHLÁŠENÍ ZE ZÁSÍLÁNÍ INFORMAČNÍCH MAILŮ, NEWSLETTERŮ

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu. Odhlásit se můžete prostředníctvím odhlašovacího odkazu v každém mailu.

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Pouze kupující, který má dle občanského zákoníku postavení spotřebitele, má práva uvedená níže. Kupující může odstoupit od smlouvy do 30 dnů od převzetí zboží a to bez ohledu jakým způsobem zboží převzal či jakým způsobem byla realizována platba. Tato 30 denní lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.
Kupující je oprávněn od smlouvy ostoupit i kdykoliv před dodáním zboží. Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 30 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující prodávajícímu zaslat na adresu elektronické pošty prodávajícího: info@prodejcaje.cz 

Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu a číslo smlouvy - prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. Kupující je povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal, ihned po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li kupující, že zboží bylo odesláno zpět, podle situace co nastane dříve. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu kompletní, nesmí být žádným způsobem poškozené, nést znaky používání či jinak znehodnocené. Náklady vrácení zboží nese kupující.
V případě, je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst toto snížení na vrácenou částku. Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv|objednávek na dodávku zboží, které je upraveno dle přání zákazníka.
Vyskytnou-li se na straně prodávajícího jím nezaviněné neodstranitelné překážky bránící splnění jeho závazku vůči kupujícímu, je prodávající oprávněn od smouvy jednostranně písemně odstoupit a kupujícímu je povinen neprodleně vrátit částku kupní ceny, pokud ji kupující již prodávajícímu zaplatil. Prodávající neodpovídá kupujícímu za nesplnění povinností z uzavřené smlouvy ani za škodu způsobenou takovým nesplněním, pokud k nesplnění povinností dojde z důvodů nepředvídaných a neodvratitelných událostí, kterým prodávající nemohl zabránit.

ŘEŠENÍ SPORŮ

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č.634|1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb.
Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách: https:www.coi.cz

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.
Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č.634|1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce: https:www.coi.cz

ODPOVĚDNOST ZA SPRÁVNOST INFORMACÍ

Internetový obchod upozorňuje, že informace na webových stránkách Prodejcaje.cz|blog, jsou z části přebírány od třetích stran a mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Proto nemůžeme bezvýhradně garantovat správnost jejich obsahu.Internetový obchod nenese vůči jiné straně odpovědnost za škody, způsobené použitím informací z internetové prezentace obchodu nebo odkazovaných webových stránek, nebyli-li tyto informace na přání zákazníka následně potvrzeny ze strany internetového obchodu.

PÍSEMNÁ KOMUNIKACE

V případě doručování písemností mezi účastníky (kupujícím a prodávajícím) se za doručovací adresu považuje sídlo prodávajícího a adresa kupujícího uvedená v objednávce (v uzavřené kupní smlouvě).

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Kupující není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího postoupit jakoukoliv svoji pohledávku za prodávajícím na třetí osobu. Kupující není bez předchozího písemného souhlasu oprávněn započíst jakoukoliv svoji pohledávku za prodávajícím vůči svému závazku zaplatit prodávajícímu kupní cenu dle smlouvy, která se řídí těmito Podmínkami. Pokud není v těchto podmínkách stanoveno jinak, platí pro smlouvy na základě nich uzavřené příslušná ustanovení zákona č.89|2012 Sb., občanský zákoník. Tato verze Podmínek nabývá učinnosti dnem 1.1.2023

 

 

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Předvolby soukromí

Naše společnost Prodejcaje.cz s.r.o., IČO 07791658 používá soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko "Přijmout vše" souhlasíte s využíváním cookies a předáváním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti
Tento web je chráněn reCAPTCHA a Google. Platí Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky.

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Produkt byl vložen do košíku
Pokračovat v nákupu Objednat