Zásady zpracování osobních údajů

Bezpečnost | Informační právo | Kodex ochrany údajů | Získávání a zpracování osobních údajů | Použití a postoupení osobních údajů | Možnost odhlášení | Rozsah osobních údajů a účely zpracování | Předání osobních údajů třetím osobám | Vaše práva.

Bezpečnost | Informační právo | Kodex ochrany údajů | Získávání a zpracování osobních údajů | Použití a postoupení osobních údajů | Možnost odhlášení | Rozsah osobních údajů a účely zpracování | Předání osobních údajů třetím osobám | Vaše práva.

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ GDPR

Mám radost z vaší návštěvy internetového obchodu Prodejcaje.cz a vaším zájmem nejen o kvalitní sypané čaje. Beru ochranu vašich soukromých údajů vážně a chtěl bych, abyste se při návštěvě cítili dobře. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro mě důležitou záležitostí, kterou při obchodních procesech beru na zřetel. Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy internetového obchodu, zpracovávám v souladu se Zákonem č.101/2000 Sb o ochraně osobních údajů.

Zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR | Nařízení o ochraně osobních údajů. 

BEZPEČNOST

Ivan Semančík - Prodejcaje.cz přijímá technická a organizační bezpečnostní opatření, aby chránil vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Tato bezpečnostní opatření se s vývojem technologií neustále zlepšují.  

PRÁVO NA INFORMACE

Na požádání vám Ivan Semančík - Prodejcaje.cz podle možností obratem a písemně oznamí, zda a jaké osobní údaje má o vás zaznamenané. Pokud by navzdory mé snaze o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání budou opraveny.

Pokud máte otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete je směřovat na mail: ridici@prodejcaje.cz, kde vám jsem k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, tedy že: vaše osobní údaje budu zpracovávat jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, vám umožním a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

KODEX OCHRANY ÚDAJŮ

Získání a zpracovávání osobních údajů

Když navštívíte internetový obchod Prodejcaje.cz, zaznamenají webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělena poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, ze které je provedena návštěva, webové stránky, které navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenávají jen tehdy, když mi jsou poskytnuty z vlastní vůle, například v rámci oprávněného zájmu, registrace nebo na realizaci smlouvy, objednávky. 

Použití a postoupení osobních údajů

Vložením osobních údajů na některých stránkách internetového obchodu Prodejcaje.cz, souhlasíte se zasíláním obchodních informací. Ivan Semančík - Prodejcaje.cz používá vaše osobní údaje na účely technické správy webových stránek internetového obchodu, zákaznickou administraci, a na marketingové účely vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný. 

Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Spolupracovníci a zajišťovatelé přepravních služeb, jsou z naší strany vázáni diskrétností. 

Možnost odhlášení

Pracuji jen s údaji a kontakty, které mi daly souhlas. Chci vaše údaje použít k tomu, aby jsem vás mohl informovat o nabízených produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete mi to kdykoliv oznámit, aby jsem mohl údaje podle toho zablokovat. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.

Cookies

Internetový obchod Prodejcaje.cz používá cookies k tomu, aby mohl sledovat preference návštěvníků a aby mohl podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé "soubory", které se uloží na váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili stránky internetového obchodu. Identifikuje se pouze cookie na vašem počítači.

Používání cookies můžete deaktivovat ve vašem internetovém prohlížeči.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):
- poskytování služeb, plnění smlouvy.
vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno, příjmení, telefon, adresu nezbytně potřebuji k plnění smlouvy
|např. zaslání přístupů do aplikace, zasílání online e-booku, vyřízení objednávky, dodání zboží.
- vedení účetnictví
Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
- marketing - zasílání newsletterů
Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využívám za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední
objednávky. Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám vám informační maily jen na základě vašeho
souhlasu, po dobu 5 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat
použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
- pokročilý marketing na základě souhlasu
Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím mých kontaktních údajů.
- fotografická dokumentace - živé akce
Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsem v konkrétních případech neuvedl jinak.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup mí spolupracovníci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují. Jsou to poskytovatelé následujících platforem:

SmartSelling a.s. |SmartEmailing| Facebook Google, účetní firma Mária Cziborová. Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji vám však, že v takovém případě při výběru budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: ridici@prodejcaje.cz. Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 30dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. |Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.

Právo na přenositelnost

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budu postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace dodám ve strojově čitelné podobě. Tady potřebuji alespoň 30 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymaži veškeré vaše osobní údaje od sebe|ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní. V některých případech jsem vázán zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smaži všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, kde jsem registrován. Budu moc rád, pokud budete nejprve o tomto podezření informovat mě abychom s tím mohl něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily v podobě článků pro inspirací nebo popisy produktů či nabízených služeb, vám zasílám jste-li můj zákazník na základě mého oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

 

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info